Home » Прозорість та інформаційна відкритість закладу » Правила прийому до закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Золотопотіцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  проводить набір учнів до першого класу відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 367 від 16.04.2018 р.
Для зарахування дитини до першого класу закладу освіти один з батьків дитини має особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) подати заяву.
До заяви додаються:
 копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал документа);
 оригінал або копія медичної довідки № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»;
 оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації ( у разі наявності).

    Прийом документів та їх копій здійснюється електронною поштою (school.zolotiypotik@gmail.com) у сканованій формі без електронного підпису.

   У разі відсутності всіх необхідних документів, можна подати їх особисто батьками або законними представниками після завершення карантину.

Адміністрація школи